ป้ายพื้นหลังเป็นไม้ระแนงติดตัวอักษร

Visitors: 40,658